Sika Torch-3 VN

Thông tin sản phẩm:

  • Dạng tồn tại: Tấm mỏng cuộc lại
  • Màu sắc sản phẩm:Đen
  • Dung tích đóng gói: Kích thước cuộc: 1m chiều rộng, 10m chiều dài
  • Điều kiện bảo quản:Lưu trữ theo phương thẳng đứng trên bề mặt phẳng, khu vực thoáng và che chắn phù hợp
HOTLINE: 0902 059 575
ZALO
HOTLINE
MESSENGER